Ysgol Nantgaredig

 • Booking Code:
 • Course Providers: TLP Wales
 • Course Dates: Please contact us for dates.
 • Course Time:
 • Duration:
 • Location:

‘Dyma gwrs sydd yn esbonio’r cwricwlwm newydd mewn modd hwylus a dealladwy, heb godi ofn.  Eglurwyd yn glir ac yn wybodus elfennau’r cwricwlwm newydd a rhanwyd syniadau ymarferol, o gynllunio i weithgareddau gwersi, y gellir eu mabwysiadu gan ysgol yn syth.  Yn bendant, erbyn diwedd y cwrs roedd gan holl staff yr ysgol well ddealltwriaeth o’r cwricwlwm newydd.’

Anwen Evans Dirprwy bennaeth Ysgol Nantgaredig

Course Attendee/s

  Need Some Help?

  If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

  + 44 (0) 1554 749043